AktualnościWarmia i Mazury

Ilona Grabowska prezeską Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Ilona Grabowska została wybrana na Prezesa Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki. Organizacja swoją działalnością obejmuje 8 gmin: tj. Łukta, Morąg, Ostróda, Jonkowo, Światki, Miłakowo, Grunwald, Dąbrówno.

– To dla mnie wyjątkowy dzień. W mojej organizacji, w której pracuję od ponad 12 lat, odbyły się wybory nowych władz. Zostałam wybrana na Prezesa Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki . To dla mnie ogromny zaszczyt, za który serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczna za okazane mi zaufanie – mówi Ilona Grabowska.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez wielokierunkową aktywizację społeczności lokalnej, promocję obszaru i optymalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Lokalna Grupa Działania Kraina Drwęcy i Pasłęki jest obszarem o wybitnych walorach turystycznych. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech krajobrazowych jest duży udział jezior i lasów. Jest to obszar typowo rolniczy, o znacznej lesistości i dużym bogactwie form fauny i flory. Występują tu ostoje lęgowe i przelotne ptactwa, znaczną część terenu LGD stanowią rezerwaty przyrody. Silne znaczenie dla krajobrazu mają rzeki Drwęca i Pasłęka oraz duża ilość jezior. Tereny te charakteryzują się czystym środowiskiem i zaliczane są do Zielonych Płuc Polski.

– Chciałabym przy tej okazji wyrazić szczególne podziękowania Pani Wandzie Łaszkowskiej, dotychczasowej prezes, za wszystkie lata cennej wiedzy i wskazówek. Pani wsparcie i mądrość były nieocenione i znacząco przyczyniły się do mojego rozwoju osobistego oraz sukcesu naszej organizacji.

Jako nowo wybrany prezes, obiecuję kontynuować tę wspaniałą pracę i rozwijać naszą wspólną misję z takim samym zaangażowaniem i pasją. Dziękuję, Pani Wando, za inspirację i za to, że zawsze mogłam liczyć na Pani doświadczenie i życzliwość. Dziękuję mojemu zespołowi i wszystkim członkom organizacji – dodaje Ilona Grabowska.

W celu kontynuacji swoich dotychczasowych działań na obszarach wiejskich oraz zachowania ciągłości podejścia LEADER Związek Stowarzyszeń zainicjował utworzenie nowego Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki. Nowo utworzona Lokalna Grupa Działania jest kontynuacją działań Związku Stowarzyszeń, który realizował Lokalną Strategię Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki” na lata 2007-2013 na  podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.  Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zostało zarejestrowane 3 sierpnia 2015 r. Celem powstania LGD jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich na terenie jej działania oraz budowanie i rozwijanie partnerstwa trójsektorowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami sektora publicznego w celu rozwoju obszaru objętego działaniem.

(red./fot. arch. prywatne IG)

error: Nie kopiuj!!!