AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Informacja burmistrza o wykonaniu budżetu za 2019 r.

Zarządzenie Nr 316/20 Burmistrza Morąga z dnia 27. 05. 2020 r. w sprawie informacji Burmistrza Morąga dotyczącej wykonania budżetu Gminy Morąg za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 713 ) oraz art. 37 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 869)

Zarządzam, co następuje:

  • 1 Podaję do publicznej wiadomości informację Burmistrza Morąga o wykonaniu budżetu Gminy Morąg za 2019 rok, poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
  • 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • 3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski

wykonanie budżetu za 2019 rok

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!