Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. z dnia 10 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Komisji.

Rejonowa Komisja Wyborcza w Elblągu podaje informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Komisji:

Skład osobowy:

Piotr Wacław Żywicki – Komisarz Wyborczy w Elblągu I – Przewodniczący Komisji

Katarzyna Agnieszka Jacewicz –Okuniewicz  – Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Rafał Marcin Matysiak – Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu – Członek Komisji

Agnieszka Walkowiak – Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu –  Członek Komisji

Jacek Bryl – Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu – Członek Komisji

Adam Okruciński – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu – Sekretarz Komisji

Siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 126a I piętro, tel. 55-233 63 92

Dyżury

Od dnia 11 kwietnia do 24 maja 2019 r.

Wtorki                                 w godz.  13.00- 15.00

Czwartki                              w godz. 14.00 – 15.30

Sobota 25 maja 2019 r. w godz. 9.00 – 15.00

Niedziela 26 maja 2019 r. w godz. 600  do zakończenia prac związanych z ustaleniem wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 3.

Przewodniczący Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu Piotr Wacław Żywicki

(UM Morąg)