HALO MORĄG

Informacje dla osób podróżujących pociągami PKP Intercity w sprawie koronawirusa

Spółki z Grupy PKP współpracują w zakresie profilaktyki zakażań koronawirusem SARS-CoV-2. Na kolei wprowadzono specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcach i w pociągach. Rozpowszechniane są także informacje o konieczności przestrzegania przez pasażerów zasad higieny. Od 15 marca br. zawieszone zostanie kursowanie pociągów międzynarodowych.

W spółkach Grupy PKP odpowiedzialnych za ruch pociągów, utrzymanie infrastruktury kolejowej i dworców oraz za obsługę połączeń pasażerskich obowiązują wewnętrzne wytyczne dot. postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych, które określają także zasady działania w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych. Dodatkowo opracowane zostały także specjalne wytyczne w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2). Określone zostały w nich zasady postępowania m.in. dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich, kasjerów biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców oraz służb sprzątających i obsługi technicznej. W wytycznych ujęto także informacje o ścieżkach raportowania w przypadku stwierdzenia przebywania pociągach i obiektach kolejowych osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. Wszystkie prowadzone działania są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zachowania w sytuacji występowania możliwości zakażeń koronawirusem.

Administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na około 50 dworcach w kraju.

Na dworcach i przystankach położonych w strefach przygranicznych oraz na wybranych dworcach w całym kraju umieszczone zostały plakaty i ulotki informacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące zasad postępowania w przypadku stwierdzenia objawów zachorowania. Podobne informacje są umieszczone także w pociągach docierających do portu lotniczego. Apteczki znajdujące się w pociągach i na dworcach sukcesywnie będą doposażane w maseczki ochronne.

W przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach objawów wirusa lub zgłoszenia się podróżnych informujących o złym samopoczuciu pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego. W przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem bądź zgłoszenia się takiej osoby do konduktora wytyczne określają m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko kontaktu podróżnego z podejrzeniem zakażenia wirusem z innymi osobami przebywającymi w pociągu i na stacji.

Informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem i profilaktyce zakażeń zostały przekazane wszystkim pracownikom kolejowych spółek.

Nad bezpieczeństwem podróżnych przez całą dobę czuwają pracownicy Centrum Wsparcia Klienta oraz Centrum Bezpieczeństwa Dworców
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od niedzieli 15 marca (w nocy 14/15.03) zawieszone zostaną międzynarodowe połączenia kolejowe. Pociągi w relacjach międzynarodowych nie będą kursowały do odwołania. Pełna lista pociągów dostępna jest pod linkiem: www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/komunikaty/zmiany-w-kursowaniu-pociagow-miedzynarodowych.html. Z uwagi na wyjątkowy charakter sytuacji PKP Intercity wprowadziło specjalne zasady zwrotu biletów. Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/komunikaty/szczegolne-zasady-zwrotu-niewykorzystanych-biletow-waznych-na-pociagi-pkp-intercity-sa.html

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów, pracownicy drużyn konduktorskich dysponują kartami lokalizacji w formie ankiety w języku polskim i angielskim, które w razie konieczności będą rozdawane podróżnym w pociągu do wypełnienia.

Karta pasażera do pobrania Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Przed podróżą koleją warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji o tym, jakie są objawy koronawirusa i jak prawidłowo dbać o higienę, by zapobiegać zakażeniom można znaleźć na stronach:

www.gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/ Link otwiera się w nowym oknie

www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie Link otwiera się w nowym oknie

Poniżej zamieszczamy informację GIS dla osób powracających z Chin, Włoch, Korei Południowej, Iranu oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2

Informacja GIS pl

Informacja GIS en

Informacja GIS it

Informacja GIS ch

(Intercity)

error: Nie kopiuj!!!