Wieści z ratusza

Informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Miejskiego w Morągu

Zgodnie z art. 21, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Urząd Miejski w Morągu zobowiązany jest do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Urząd Miejski w Morągu prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Miejskiego w Morągu:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=3903

Proszę wybrać:

Nazwa Urzędu: Urząd Miejski w Morągu

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!