Informator prawny nt. ustawy o ochronie zwierząt

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło publikację pt. „Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków”. Publikacja zawiera analizę przepisów prawa oraz praktyczne wskazówki dla pracowników organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych, zajmujących się ochroną praw zwierząt oraz uczestniczących w czasowym odbieraniu zwierząt właścicielom, którzy się nad nimi znęcają.

Publikacja „Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków” została wydana w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości konkursem na przygotowanie pracy dotyczącej Ustawy z 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny.

Autorką opracowania jest adwokat Katarzyna Topczewska, która posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w postępowaniach o znęcanie się nad zwierzętami oraz o czasowe odebranie zwierząt.

Publikacja do pobrania poniżej. Zachęcamy do lektury!

ustawa-o-ochronie-zwierzat–informator-prawny-.pdf

(rowop)