Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” to najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Inicjatywa nie ma charakteru komercyjnego a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych opłat.

Mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku.

Zgłoszenia należy składać do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku. Zgłoszenia do WODR można składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji
(np. starostwa, urzędu miasta i gminy, urzędu gminy, lokalnej grupy działania, organizacji branżowej itp.).

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie:
Małgorzata Pucek – tel. (22) 125 62 12; 517 111 507, m.pucek@cdr.gov.pl
Beata Filipiak – tel. (22) 22 125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl

Regulamin oraz karta zgłoszenia

(wwim)