Internetowa rezerwacja Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Została uruchomiona możliwość rejestracji wizyt on-line do Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W związku z powyższym począwszy od 1 kwietnia 2019 r. obsługa klientów w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców tut. Urzędu będzie realizowana zgodnie ze schematem opisanym poniżej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców i dążąc do zlikwidowania tworzących się o wczesnych godzinach kolejek przed tut. Urzędem uruchomiliśmy system rezerwacji wizyt on-line do Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców. 

Dzięki przyjętym rozwiązaniom cudzoziemcy chcący zalegalizować swój pobyt na terytorium Polski oraz osoby zamierzające zatrudnić cudzoziemców mają możliwość zdalnego zarezerwowania wizyty w tut. Urzędzie na konkretny termin (dzień i godzinę). 

W związku z powyższym począwszy od 1 kwietnia 2019 r. obsługa klientów w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców tut. Urzędu będzie realizowana zgodnie z poniższym schematem:

 – w poniedziałki w godzinach 9:00-13:00 będzie odbywała się obsługa klientów według tradycyjnej kolejki po uprzednim pobraniu biletu z kolejkomatu, następnie w godzinach 13:00-17:00 będą realizowane wizyty wcześnie umówione on-line;

– od wtorku do piątku bieżąca obsługa klientów zgodnie z kolejnością pobrania biletu z kolejkomatu będzie odbywała się w godzinach 8:00-12:00, a następnie – w godzinach 12:00-15:00 – przyjmowane będą osoby, które wcześniej zarezerwowały wizytę on-line.

System zdalnej rezerwacji wizyt do Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców pozwala na umówienie wizyty na najbliższy nadchodzący miesiąc.

Uruchamiany będzie każdego 20 dnia miesiąca. (Przykład: 20.04.2019 r. o godzinie 00:00 zostanie uruchomiona rezerwacja wizyt na maj 2019 r.) 

Wizytę można zarezerwować wchodząc na stronę:

https://www.uw.olsztyn.pl/rezerwacje_cudzoziemcy/

(UW Olsztyn)