AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Interwencje związane z usuwaniem rojów i gniazd pszczół, os i szerszeni

W bieżącym roku znaczenie wzrosła liczba interwencji związanych z usuwaniem rojów i gniazd pszczół, os i szerszeni. W powiecie ostródzkim strażacy do tego typu zdarzeń wyjeżdżali już 125 razy. Dla porównania w ubiegłym całym roku, w tym zakresie było 20 interwencji. Niestety tak duży wzrost zgłoszeń nie zawsze podyktowany jest ich zasadnością. Przypominamy: Straż pożarna każdorazowo po przyjeździe na miejsce zdarzenia ocenia stopień zagrożenia.

Interwencję w zakresie usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych strażacy podejmują w określonych przypadkach: w miejscu przebywania zorganizowanych grup dzieci oraz osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Strażacy w uzasadnionych przypadkach mogą ograniczyć się do ewakuacji osób z obiektu, wydzieleniu i oznakowaniu strefy zagrożenia. Jednak do każdego wezwania związanego z owadami błonkoskrzydłymi wyjeżdża samochód ratowniczo-gaśniczy, który może być potrzebny do innej interwencji o wyższym priorytecie ratowniczym, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie. Takie sytuacje powodują wydłużenie czasu dojazdu zastępów pożarniczych np. do wypadków drogowych, czy pożarów. Dlatego, zanim zdecydujemy się zgłosić potrzebę interwencji związanej z usuwaniem rojów i gniazd pszczół, os i szerszeni, zastanówmy się, czy zgodnie z prawem to zgłoszenie jest zasadne.

Przypominamy: zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane,

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych,

Art. 61 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

2)  Zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury (…) mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

(st. kpt. Grzegorz Różański)

error: Nie kopiuj!!!