Inwestycja w Łukcie z myślą o ochronie środowiska

W Łukcie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę miejscowej oczyszczalni ścieków. W uroczystościach uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Obecna oczyszczalnia została oddana do użytku prawie 18 lat temu i już kilka lat później nie była w stanie przyjąć odpowiedniej ilości nieczystości. Do tego zdarzały się dosyć często awarie, które mogły mieć katastrofalny wpływ na obszar Łukty i okolic.

Nowa instalacja będzie w stanie oczyścić 750 m3 nieczystości na dobę (to o 500 m3 więcej niż obecna oczyszczalnia).

Całkowity koszt inwestycji wynosi 17,5 mln zł – ponad 8,7 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, natomiast kolejne ponad 8,7 mln zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Inwestycja w Łukcie zostanie zakończona do końca 2020 roku.

(wwim)