IV sesja Rady Miejskiej w Morągu za nami

IV sesja Rady Miejskiej w Morągu odbyła się w dniu 22. 02. 2019 r., w morąskim ratuszu. Zobacz czym zajmowali się radni z Morąga.

Porządek obrad (PDF, 78.7 KiB)

Zmiana WPF (PDF, 566.1 KiB)

Zmiana budżetu (PDF, 2 MiB)

Konsultacje społeczne (TIF, 360.9 KiB)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 (PDF, 639 KiB)

Gospodarka nieruchomościami (PDF, 863.7 KiB)

Pozostałe projekty (PDF, 614.2 KiB)

Na początku obrad Burmistrz Morąga złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 22 dot. konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedli. Radni wyrazili na to zgodę. Dalej przewodniczący rady Marek Raćkowski poinformował o otrzymaniu informacji dot. Związku Nauczycielstwa Polskiego, który wszczął procedury sporu zbiorowego ze szkołami, przedszkolami i placówkami objętymi działaniem ZNP. Obecnie spór zbiorowy jest na etapie rokowań lub mediacji, w zależności od tego, kiedy oddział złożył pracodawcy pismo inicjujące spór (tj. żądanie podwyższenia o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i placówek).

Dalej przewodniczący RM poinformował, że wpłynął wniosek mieszkańców miejscowości Bartężek o odłączeniu się od miejscowości Słonecznik i utworzeniu odrębnego sołectwa Bartężek. Radni w głosowaniu zdecydowali i przekazaniu tego wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Morągu (skład komisji: Kowalewski Adam – Przewodniczący Komisji – sołtys miejscowości Słonecznik,  Szczurowski Jerzy, Bartoszewicz Ryszard – Zastępca Przewodniczącego, Drosio Józef – sołtys miejscowości Łączno).

Marek Raćkowski poinformował także o skargach tej samej osoby na Burmistrza Morąga. Radni zdecydowali o przekazaniu ich do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Morągu. Przewodniczący RM w Morągu wspomniał także o skardze na działania prezesa MPZN w Morągu B. Safijańskiego. Radni tradycyjnie przekazali ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Morągu.  M. Raćkowski poinformował także o wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Narie w Morągu dotyczącym parkowania samochodów od ul. Armii Krajowej ( przy markecie), aż do ul. Pułaskiego. W ocenie wnioskodawcy utrudnia to poruszanie się pieszych oraz przemieszczanie pojazdów. Radni przekazali wniosek do Burmistrza Morąga.

Radni wybrali także spośród siebie: Łucję Steć, Romana Kazimierczaka i Tomasza Grochowskiego do pracy we Wspólnym Zespole Opiniującym.

Radny Dariusz Strzylak, w punkcie dotyczącym głosowania nad uchwałami o gospodarce nieruchomościami apelował do radnych, aby nie zgadzali się na sprzedaż działek w atrakcyjnych punktach miasta. W odpowiedzi Burmistrz Morąga wyjaśnił m.in.:, że nie ma takiej możliwości, ponieważ sprzedaż nastąpi dla obecnego właściciela, czyli PSS Społem w Morągu.

Ostatecznie radni przegłosowali sprzedaż działek.

Głosowanie imienne z IV sesji Rady Miejskiej w Morągu w dniu 22. 02. 2019 r.

Głosowanie IV sesja (PDF, 686.9 KiB)

http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[15]

http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[16]