Jak funkcjonują szkoły w czasie pandemii?

– W miarę normalnie wygląda funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii. Oczywiście z zastosowaniem wymagań określonych w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, które znalazły odzwierciedlenie w wewnętrznych procedurach placówki, z pewnymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania klas   – mówi Krzysztof Urbaszek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu.

–  Stosujemy zasadę taką, że klasy pozostają w salach. W ten sposób eliminujemy ten kontakt. Wprowadziliśmy zasady dotyczące wchodzenia rodziców na teren szkoły poprzez wejście tylko do tzw. strefy wspólnej. Ustaliliśmy kierunki ruchu dla uczniów korzystających z szatni. Staramy się zwracać uwagę o konieczności zachowania dystansu, dezynfekcji. Uruchomiliśmy wszystkie wejścia, aby rozładować tłok i umożliwić płynne wchodzenie uczniów, zwłaszcza klas młodszych do szkoły. Na dzień dzisiejszy, z drobnymi zmianami, szkoła funkcjonuje w sposób tradycyjny – opowiada Krzysztof Urbaszek.

Maseczki na lekcjach nie obowiązują, natomiast nauczyciele zachęcają do korzystania z nich w strefach wspólnych (korytarze, inne miejsca w czasie przerw).

– Nie ukrywam, że rozważałem możliwość wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek przez uczniów, ale ze względu na higienę związana z przechowywaniem tych maseczek, ponownym ich użytkowaniem przez kilka przerw, odstąpiliśmy od tego wymogu. Staramy się zwracać uwagę, aby ten dystans był zachowywany. Nie jest to łatwe w szkole, wśród młodszych dzieci, które reagują spontanicznie i w różny sposób się zachowują – dodaje dyrektor K. Urbaszek.

(red./fot. dw)