Jak łączyć biznes z nauką – spotkanie informacyjne

16 kwietnia 2019 roku w Olsztynie odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Wydarzenie adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” oraz poddziałania 1.2.2 „Współpraca biznesu z nauką” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10 i zakończy o godz. 13 (Hotel Park – al. Warszawska 119). Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia 2019 roku do godz. 14.

Więcej informacji: 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel. 89 512 54 82/83/84/85/86
email: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

DO POBRANIA:AgendaFormularz zgłoszeniowy

(wwim)