Jak odtworzyć gospodarcze dziedzictwo Warmii i Mazur

Bezpłatne spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu odbędzie się 21 marca 2019 roku w Olsztynie.

Wydarzenie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy zapoznają się m.in. z kluczowymi założeniami konkursu oraz ofertą Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Spotkanie informacyjne potrwa od godz. 10 do 13 w Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119). Zgłoszenia należy przesłać do 18 marca 2019 roku do godz. 14 na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel. 89 512 54 82/83/84/85/86
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

(wwim)