Jak prowadzić politykę regionalną do 2030 roku

Spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) odbędzie się 7 stycznia 2019 roku w Lidzbarku Warmińskim.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach.

Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj: www.miir.gov.pl/ksrr  Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:
– przy użyciu formularza na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”
– na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.

Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Początek spotkania o godz. 12 w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

(wwim)