Jak spełnić dyrektywy „Nowego Podejścia” UE

Szkolenie „Wprowadzanie do obrotu wyrobów zgodnie z wymaganiami dyrektyw przewidujących oznaczenie CE” odbędzie się 15 października 2019 roku w Olsztynie.

Uczestnicy wydarzenia zdobędą wiedzę na temat wymagań dyrektyw europejskich i umiejętność ich odniesienia do własnego wyrobu, poznają wymagania norm zharmonizowanych oraz ścieżkę nadawania oznakowania CE dla różnych wyrobów, poznają obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów wprowadzanych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polski).

Uzyskają również wiedzę na temat zakresu i zawartości dokumentacji dotyczącej nadania oznakowania CE dla wyrobów.
Szkolenie poprowadzi Paweł Piwowarczyk – absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, konsultant, audytor i trener w ramach systemów zarządzania ISO oraz oznaczenia CE. Przeprowadził samodzielnie ok. 400 projektów dotyczących CE, ok. 150 wdrożeń systemów zarządzania oraz wiele szkoleń z wyżej wymienionej tematyki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2019 roku.

Spotkanie odbędzie się w Starej Kotłowni w Olsztynie (ul. Prawocheńskiego 9, sala 2A).
Organizatorem jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

(wwim)