Jak w regionie wykorzystujemy europejskie fundusze

Konferencja „Prosto o RPO WiM 2014-2020 – przykłady wykorzystania Funduszy Europejskich” odbędzie się 25 lutego 2019 roku w Olsztynie. Zgłoszenia przyjmowane są 20 lutego 2019 roku.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Nie zabraknie również tematów związanych z wdrażaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.

Gościem specjalnym konferencji będzie profesor Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów oraz reklamy.

W czasie przerwy będą dostępni konsultanci WMARR (RPO WiM i pożyczki) oraz PIFE.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10 w Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119). Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego 2019 roku. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji
tel. (89) 512 51 74
e-mail: konferencjarpo@warmia.mazury.pl

Agenda konferencji:

Blok I 10:00-11:45
10:00-10:10 Otwarcie konferencji – Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
10:10-10:30 Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
10:30-10:45 Wdrażanie środków z EFRR na przykładzie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim” – Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, i Zbigniew Cieciuch, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10:45-11:00 Wdrażanie środków z EFRR na przykładzie projektu „Rozwój e-usług publicznych w gminie miejskiej Bartoszyce” – Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc, i Zbigniew Cieciuch, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
11:00-11:15 Wdrażanie środków z EFS na przykładzie projektu „Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie w Wydminach” – Radosław Król, wójt gminy Wydminy, i Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
11:15-11:30 Wdrażanie środków z PROW-u na przykładzie projektu „Wyposażenie wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno” – Tomasz Węgrzynowski, wójt gminy Rybno, i Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
11:30-11:45 Wdrażanie projektów dla przedsiębiorców na przykładzie „Wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji turbin wodnych w firmie WTW Poland Sp. z o.o. w Bartoszycach” – Mateusz Wiszniewski, przedsiębiorca i Zbigniew Ciechomski, prezes WMARR S.A
11:45-12:15 przerwa kawowa
Blok II 12:15-13:55
12:15-12:55 Jak mówić, żeby inni nas słuchali? Jak mówić prosto o Funduszach Europejskich – prof. Jerzy Bralczyk
12:55-13:15 Zdrowe życie, czysty zysk, czyli jak prowadzić działania prozdrowotne w oparciu o RPO WiM – prof. dr hab. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
13:15-13:55 Jak układać współpracę w projektach finansowanych z FE? – Bogumił Osiński

(wwim)