Warmia i Mazury

Jak wyrobić tak zwaną książeczkę sanepidowską?

Z takim pytaniem zwraca się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wiele osób, a my odpowiadamy.

Pracodawca zamiast orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych może wymagać wyrobienia pracowniczej książeczki zdrowia od zatrudnionych na przykład w gastronomii, ale także w każdym zawodzie, w którym pracownik ma kontakt z dużą liczbą ludzi lub dziećmi do szóstego roku życia.

Chcąc wyrobić pracowniczą książeczkę zdrowia trzeba wybrać się z wizytą do sanepidu, gdzie konieczne jest pozostawanie materiału do badania (przez 3 kolejne dni).

Instrukcje

Do wyrobienia książeczki sanepidowskiej będziemy potrzebowali:

3 wymazówek z podłożem transportowym (do kupienia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w aptece);

koperty;

3 zlecenia na badanie bakteriologiczne/parazytologiczne (otrzymane w WSSE w Olsztynie lub pobrane ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/wsse-olsztyn/lbek-zlecenia-na-badania).

Wymazy należy pobierać przez 3 kolejne dni:

wymazówka 1 (pobrana pierwszego dnia) – opisana imieniem i nazwiskiem oraz datą

i godziną pobrania;

wymazówka 2 (pobrana drugiego dnia) – opisana imieniem i nazwiskiem oraz datą

i godziną pobrania;

wymazówka 3 (pobrana trzeciego dnia) – opisana imieniem i nazwiskiem oraz datą

i godziną pobrania;

do momentu dostarczenia wymazów do laboratorium próbki przechowywać w lodówce (w temperaturze 4-8°C) – nie dłużej niż 72 godziny od pobrania pierwszej próbki.

Sposób pobierania:

kał należy oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia;

za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku;

należy uważać, aby nie dotykać wacikiem niczego oprócz kału;

wymazówkę włożyć do probówki z żelem, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania i schować do lodówki;

Po pobraniu trzeciej próbki wszystkie wymazówki umieścić w kopercie, kopertę zakleić i podpisać imieniem i nazwiskiem.

Do laboratorium dostarczyć zamkniętą kopertę z wymazami oraz 3 wypełnione zlecenia na badania.

Próbki kału przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 12:00, w szczególnych przypadkach do godziny 14:30.

W przypadku chęci otrzymania faktury należy dostarczyć dane do jej wystawienia.

Po otrzymaniu wyników badań należy pójść na wizytę do lekarza medycyny pracy, który może zlecić wykonanie dodatkowych badań.

Lekarz na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz wyniku badań laboratoryjnych wydaje orzeczenie lekarskie, jak też dodatkowo po uzyskaniu informacji dotyczących rodzaju i miejsca wykonywanej pracy określa termin, kiedy pracownik powinien wykonać ponowne badania.

(WSSE Olsztyn)

 

error: Nie kopiuj!!!