Jeden przejazd, 3 minuty i 3 nieodpowiedzialnych kierowców

Tylko w ciągu 3 minut trzech kierowców na jednym z przejazdów kolejowych w Morągu złamało przepisy drogowe ignorując czerwone światło i przejeżdżając mimo to przez tory kolejowe. Policjanci ukarali ich mandatami oraz puntami karnymi. Apelujemy o rozwagę i ostrożność. 

Mimo tego, że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce zdarzeń drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, należą do tych najniebezpieczniejszych i najtragiczniejszych w skutkach. Dlatego zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas przekraczania takich miejsc.

Niestety niektórzy kierowcy o tym zapominają, albo – co gorsza – świadomie popełniają wykroczenia drogowe na torach. Tylko wczoraj (13.05.2019) w Morągu, trzech kierowców wykazało się skrajną nieodpowiedzialnością i wjechało na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Świadkami tych niebezpiecznych manewrów byli policjanci ostródzkiej drogówki, którzy od razu podjęli wobec nich interwencję. Kierowcy ukarani zostali mandatami karnymi w wysokości 300 zł. Na konto każdego z nich trafiło 6 punktów karnych.

Pamiętaj!

Nierozważne zachowanie kierujących i pieszych na torowisku kończy się albo nałożeniem mandatu albo skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Jednak konsekwencje tego zachowania mogą nieść z sobą jeszcze inne, tragiczne skutki. Dlatego po raz kolejny przypominamy podstawowe zasady i przepisy związane z poruszaniem się w obrębie przejazdów kolejowych.

Kierujący pojazdem obowiązany jest:

zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

(KPP Ostróda)