Jednolite formularze na podatki lokalne

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują na terenie poszczególnych gmin jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny wraz z ich wersjami elektronicznymi będą obowiązywać Do tego czasu formularze podatkowe należy składać na dotychczasowych zasadach i według wzorów obowiązujących na terenie poszczególnych gmin.

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
 2. a)   Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 3. b)   Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 4. c)   Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 5. d)   Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
 6. e)   Deklaracja na podatek od nieruchomości
 7. f)    Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 8. g)   Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
 10. a)   Informacja o gruntach
 11. b)   Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 12. c)   Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 13. d)   Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników
 14. e)   Deklaracja na podatek rolny
 15. f)    Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 16. g)   Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
 18. a)   Informacja o lasach
 19. b)   Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 20. c)   Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowani
 21. d)   Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników
 22. e)   Deklaracja na podatek leśny
 23. f)    Załącznik do deklaracji na podatek leśny  – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 24. g)   Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

(UM Morąg)