AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Jednośladem bezpiecznie do celu – motorower

Jednoślad-motorower, to idealny środek transportu do sprawnego poruszania się po zatłoczonych ulicach miasta. Dzięki niewielkim gabarytom, znacznie szybciej, można nim dojechać w określone miejsce. Motorowery w ostatnim czasie cieszą się dużym powodzeniem.

MOTOROWER to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45km/h.

Kto może kierować motorowerem?

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania motorowerem jest prawo jazdy kategorii AM. Aby przystąpić do egzaminu na kategorię prawa jazdy AM trzeba mieć ukończone 14 lat, przejść szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy. Motorowerem kierować może także osoba, która w ramach już posiadanych uprawnień, może prowadzić pojazdy określone w kat. AM. 

Ostatnią grupą uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są wszyscy, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku. Osoby te nie muszą posiadać uprawnień, by móc kierować motorowerem.

Kierujący motorowerem obowiązany jest stosować się do przepisów ruchu drogowego, w szczególności:

poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych,

używać w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym,

zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru,

zbliżając się do przejścia dla pieszych zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Kierującemu motorowerem zabrania się:

jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,

jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,

czepiania się pojazdów,

jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej.

Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i rozsądek na drodze, ale też o kulturę i życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogowego.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!