HALO MORĄG

Jednostki organizacyjne województwa – wprowadzono ograniczenia

Z uwagi na pojawienie się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, określanego koronawirusem, przedstawiamy plan pracy w jednostkach organizacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego.

– Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – zamknięcie muzeum dla odwiedzających oraz odwołanie wydarzeń kulturalnych do odwołania
– Teatr im. A. Sewruka w Elblągu – odwołane spektakle do 21 marca
– Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – zamknięcie muzeum dla odwiedzających oraz odwołanie wydarzeń kulturalnych do odwołania
– Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie – odwołanie koncertów do 31 marca
– Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku – do odwołania Muzeum nie będzie dostępne dla zwiedzających. Odwołane warsztaty Wielkanocne oraz Magia Dawnych Świąt Wielkanocnych.
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie – zamknięta dla czytelników oraz odwołanie wydarzeń do 29 marca (terminy zwrotów zbiorów przedłużono czytelnikom automatycznie). Informacje oraz kody dostępów do zbiorów dostępnych on-line udzielane są telefonicznie i e-mailowo.
– Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – zamknięcie muzeum dla odwiedzających oraz odwołanie wydarzeń kulturalne do odwołania. Odwołano „43. Święto Wiosny”, które było zaplanowane na 4 kwietnia
– Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” – zamknięte Centrum  oraz odwołanie wydarzeń kulturalnych, seansów kinowych, imprez oraz zajęć sekcyjnych do 25 marca
– Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – zamknięte dla odwiedzających oraz odwołanie wycieczek zorganizowanych do 25 marca
– Centrum Polsko-Francuskie Cotes d`Armor w Olsztynie – odwołanie kursów językowych, wydarzeń oraz zawieszenie działalności biblioteki do 25 marca
– Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie – odwołane wszystkie wydarzenia i spektakle repertuarowe do 26 marca. Odwołanie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych planowanych w terminie 27 marca – 4 kwietnia
– Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – zamknięcie centrum dla odwiedzających oraz odwołanie wydarzeń do 25 marca
– Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej w Elblągu – zamknięta dla uczniów oraz nauczycieli do 25 marca.  Treści zajęć dla uczniów wysyłane są drogą elektroniczną.
– Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie – zamknięta dla czytelników oraz odwołanie wydarzeń do 25 marca
– Szkoła Policealna w Olsztynie – zamknięta dla uczniów oraz nauczycieli do 25 marca
– Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu – zamknięta dla czytelników oraz odwołanie wydarzeń do 25 marca
– Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – odwołane grupowe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek tj. kursy doskonalące, konferencje, seminaria, warsztaty metodyczne, w tym także lekcje otwarte do odwołania. Wprowadzono konsultacje on-line.
– Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – odwołane grupowe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek tj. kursy doskonalące, konferencje, seminaria, warsztaty metodyczne, w tym także lekcje otwarte do odwołania. Wprowadzono konsultacje on-line.
– Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławieckim – zamknięta do 25 marca
– Szkoła Policealna w Ełku – zamknięta do 25 marca
– Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny – odwołane diagnozy psychologiczno-pedagogiczne i spotkania szkoleniowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych
– Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni czasowe ograniczenie działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, a także zajęć edukacyjnych oraz dydaktycznych
– Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej czasowe ograniczenie zajęć edukacyjnych i dydaktycznych
– Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – czasowe ograniczenie działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Jerzwałdzie, a także zajęć edukacyjnych oraz dydaktycznych
– Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej – odwołane wszystkie zajęcia edukacyjne i konkursy przyrodnicze do 30 kwietnia 2020 roku
– Welski Park Krajobrazowy – zawiesza się wszelkie wydarzenia, imprezy oraz zajęcia dydaktyczne i edukacyjne prowadzone w Parku i poza jego siedzibą do odwołania
– Nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie funkcjonowania wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia
– Biuro Regionalne w Elblągu – nie planuje zmian pod kątem funkcjonowania publicznego. Informuje jednocześnie, że wdrożono procedury bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Marszałka Województwa.
–  Biuro Regionalne w Ełku – nie planuje zmian pod kątem funkcjonowania publicznego. Informuje jednocześnie, że wdrożono procedury bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Marszałka Województwa.
–  WORD Elbląg – planuje wystąpić do zarządu województwa o rozpatrzenie możliwości zawieszenia działalności WORD od 16 marca do odwołania
– WORD Olsztyn –  zawiesza w terminie 16-23 marca 2020 przeprowadzenie egzaminów teoretyczno-praktycznych oraz działalność szkoleniową. Pozostała aktywność będzie utrzymana.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!