Jednostki OSP przeszkolone z obsługi AED

Pod koniec ubiegłego roku ochotnicze straże pożarne w naszym powiecie otrzymały sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.  Między innymi ochotnicy zostali wyposażeni w osiemnaście defibrylatorów. Popularny AED to urządzenie, które wykorzystywane jest do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 29 i 30 stycznia w ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP i JRG Morąg powiatowy koordynator i instruktorzy ratownictwa medycznego PSP przeprowadzili szkolenie z obsługi tego sprzętu.

Strażacy przekazali wiedzę w jaki sposób należy prowadzić działania ratownicze z wykorzystaniem AED i innego sprzętu medycznego. Przywracanie czynności życiowych z pomocą urządzeń ratowniczych wymaga odpowiedniej wiedzy i praktyki. Pod okiem instruktorów PSP swe umiejętności z zakresu RKO doskonaliło 44 strażaków ochotników.

(tekst i fot. kpt. Grzegorz Różański)