Warmia i Mazury

Jesienne wędrówki ptaków motywem konkursu

Mazurski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w szóstej edycji „Jesiennego Konkursu Literackiego”. Motywem przewodnim są jesienne migracje ptaków.

Konkurs służy kształtowaniu postawy szacunku i fascynacji przyrodą dzieci, młodzieży i dorosłych, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie w następstwie zmian pór roku oraz rozpowszechnianiu informacji na temat jesiennej wędrówki ptaków.

Mogą w nim uczestniczyć osoby z kategorii wiekowej:
– I kategoria-7 –12 lat
– II kategoria-13 –17 lat
– III Kategoria-18 lat i więcej

Należy zgłaszać wyłącznie teksty literackie, niezależnie od rodzaju i gatunku: wiersze, opowiadania, fraszki bądź sonety. W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne, naukowe i inne nietekstowe utwory artystyczne, w szczególności przestrzenne książeczki oraz wypracowania czy rozprawki. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace trzeba składać na adres Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni do 30 października 2020 r. w kopercie z dopiskiem „Jesienny konkurs literacki 2020” lub pocztą elektroniczną na adres: edukacja@mazurskipark.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Zespół ds. edukacji, dydaktyki, promocji i turystyki, pod numerem telefonu 89 742 14 05.

FORMULARZE I REGULAMINY

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!