AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Jesteś świadkiem przemocy? Reaguj!

Ograniczenia, mające na celu ochronę zdrowia publicznego, spowodowały, że osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji.

Od ponad dwóch tygodni pozostają w zamknięciu z osobami, które stosują przemoc, a standardowe środki wsparcia i działalność instytucji udzielających pomocy zostały znacznie ograniczone.

Jedną ze strategii sprawców przemocy domowej jest izolowanie osoby, którą krzywdzą: od przyjaciół, rodziny, miejsca pracy. To działanie mające na celu osiągniecie pełni kontroli nad osobą pokrzywdzoną i utrzymywanie jej w przekonaniu, że jest sama ze swoim problemem, nie ma do kogo się zwrócić o pomoc ani dokąd uciec, nikt jej nie uwierzy, jeśli odważyłaby się powiedzieć o doznawanej przemocy.

Niezwykle trudne okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy, nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. Konieczne jest zapewnienie, aby usługi z zakresu poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego – mimo braku możliwości kontaktu osobistego – były świadczone w sposób nieprzerwany, w trybie telefonicznym lub zdalnym.
Najbardziej jednak powinni pomagać sąsiedzi. W obecnej sytuacji nie można nie reagować, jak coś niepokojącego dzieje się za ścianą, albo w sąsiednim domu.

Warto pamiętać, że brak reakcji – to ciche przyzwolenie.
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny – zareaguj! Powiadom służby i instytucje, które przeciwdziałają przemocy.

Wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!