Warmia i Mazury

Jubileuszowa dwudziesta edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Wystartowała dwudziesta edycja ogólnopolskiego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową.

Przedsiębiorcy wybierają najlepsze ich zdaniem urzędy skarbowe w kraju.

Konkurs to niekomercyjne przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim. Jego celem jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta, a także tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcami relacji opartych na wzajemnej życzliwości i profesjonalizmie.

Przyznawane wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasady konkursu

W ramach konkursu przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

Ankiety konkursowe są wypełniane wyłącznie w formie elektronicznej, do 31 stycznia 2023 r. Ankieta, którą BCC przygotowało we współpracy z MF i KAS, jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://uspp20edycja.webankieta.pl/

Urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy”. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, znajduje się na stronie internetowej Business Centre Club.

(KAS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!