Jubileuszowe forum z udziałem zagranicznych gości

XX Samorządowe Forum Ekologiczne „Energie#Energia” potrwa od 9 do 10 maja 2019 roku w Rynie. Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Jubileuszowe forum poświęcone będzie branży energetycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania OZE.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji związanych z ochroną środowiska, przedstawiciele środowisk naukowych oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska. Gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele samorządów z partnerskiego regionu Saksonia-Anhalt (Niemcy).

Dzięki udziałowi niemieckich ekspertów możliwa będzie międzynarodowa dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju energetyki na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń na temat perspektyw, szans oraz wyzwań w zakresie OZE.

Samorząd województwa współpracuje z niemieckim Krajem Związkowym Saksonia-Anhalt od roku 2007. Formalne kontakty nawiązano w 2014 roku po podpisaniu listu intencyjnego. Główne obszary wspólnych działań to rolnictwo i ochrona środowiska.

Ramowy program:
1) Energetyka XXI wieku, polityczne cele oraz rozwój na płaszczyźnie UE
2) Transformacja sektora energetycznego w Polsce i Niemczech
3) Polska droga prowadząca do przełomu w polityce energetycznej – panel dyskusyjny
4) Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w województwie warmińsko-mazurskim
5) Zrównoważony rozwój elektromobilności na Warmii i Mazurach
6) Koncepcja spółdzielni energetycznej w Niemczech – finansowanie, porady i wdrażanie
7) Polsko-niemiecka współpraca na przykładzie RIGRID oraz RELLFLEX (projekty ERANET)

(wwim)