Kampania „Biała Wstążka” OTWARTE DRZWI

W sobotę,  07.12.2019 r., w godzinach 10:00-14:00 w Biurze Pełnomocnika. Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Morągu przy ul. Dworcowej 7 odbędą się, „Otwarte Drzwi” w ramach Kampanii „Biała Wstążka”.

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach. 07 grudnia 2019 r. (sobota) w ramach Otwartych Drzwi zapraszamy na specjalny dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, psychoterapeutycznych oraz specjalisty psychoterapii uzależnień. Dyżur pełnić będą również członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

(UM Morąg)