AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Kampania „Biała Wstążka” przeciwko przemocy

Od niemal trzydziestu lat mężczyźni z ponad 60 krajów na świecie przypinają sobie białe wstążki na znak swojego sprzeciwu wobec przemocy, która dotyka kobiet.

Kampania „Biała wstążka” realizowana jest corocznie między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) i 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).

Ma na celu podniesienie świadomości na temat występowania przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet i poszukiwanie oraz wdrażanie efektywnych sposobów przeciwdziałania zjawisku.

Noszenie białej wstążki, szczególnie przez mężczyzn symbolizuje powstrzymanie się od przemocy i jest wyrazem gotowości do przeciwstawienia się jej stosowaniu.

Szacuje się, że dwie na pięć zamordowanych na świecie kobiet – ponosi śmierć z rąk swoich partnerów. Niezwykle trudno oszacować dokładny odsetek aktów przemocy, przy czym nie można ich sprowadzić jedynie do naruszenia nietykalności fizycznej. Jeszcze trudniej określić skalę doświadczania przemocy psychicznej i ekonomicznej. W Polsce szacuje się, że wśród ofiar przemocy domowej aż 70, a nawet 80% ofiar przemocy stanowią kobiety.

W tym roku do kampanii włącza się Akademickie Centrum Wsparcia oferując przedstawicielom i przedstawicielkom społeczności UWM konsultacje oraz warsztaty. Inicjatywy te są częścią przedsięwzięć realizowanych w regionie pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Akademickie Centrum Wsparcia systematycznie angażuje się w rozpowszechnienie wiedzy na temat agresji i przemocy oraz udzielanie wsparcia osobom borykającym się z tym problemem. Postanowiliśmy również włączyć się w obchody 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet poprzez realizację konsultacji indywidualnych, które odbędą się od 1.12. do 10.12.2020 roku za pośrednictwem MS Teams.

Zapisy na konsultacje indywidualne:
Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem UWM, wyślij ze swojego adresu uniwersyteckiego wypełniony na komputerze formularz zgłoszeniowy na adres acw@uwm.edu.pl. Podpis odręczny w formularzu zgłoszenia nie jest konieczny. W tytule wiadomości wpisz „Biała wstążka” –  konsultacje. W odpowiedzi Pracownik Pierwszego Kontaktu zaproponuje dogodny termin konsultacji. W przypadku pracowników UWM prosimy jedynie o wiadomość e-mail, formularz zgłoszenia nie jest wymagany.

Uwaga: jeżeli wysyłałeś/aś już formularz zgłoszenia do ACW w przeszłości, nie będzie on potrzebny przy zapisach – poinformuj o tym w mailu zgłoszeniowym.

W ramach kampanii zapraszamy również do udziału warsztatach Wczesne sygnały ostrzegawcze, których celem jest uwrażliwienie na symptomy przekraczania granic w związkach. Odbędą się one 9.12.2020 g. 18:00-21:00 za pośrednictwem MS Teams, a poprowadzi je dr Lidia Willan-Horla,, trenerka  warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapisy na warsztaty:
Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem UWM, wyślij ze swojego adresu uniwersyteckiego wypełniony na komputerze formularz zgłoszeniowy na adres acw@uwm.edu.pl. Podpis odręczny w formularzu zgłoszenia nie jest konieczny. W tytule wiadomości wpisz „Biała wstążka” –  warsztaty. W odpowiedzi pracownik pierwszego kontaktu potwierdzi zapis na warsztaty i wyśle kod dostępu do warsztatów na MS Teams. W przypadku pracowników UWM prosimy jedynie o wiadomość e-mail, formularz zgłoszenia nie jest wymagany.

Uwaga: jeżeli wysyłałeś/aś już formularz zgłoszenia do ACW w przeszłości, nie będzie on potrzebny przy zapisach – poinformuj o tym w mailu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z biurem ACW: acw@uwm.edu.pl lub 89 524 52 41 w godzinach 7.00-13.45 oraz 14.15-21.00.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!