AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Kampania „Biała Wstążka” w Morągu

Kampania „Biała Wstążka”, kierowana do mężczyzn sprzeciwiających się przemocy stosowanej wobec kobiet, jest największą tego typu kampanią społeczną o zasięgu międzynarodowym, prowadzoną od przeszło 30 lat w ponad 60 krajach świata. Przed Morąskim Domem Kultury przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzili kampanię informacyjną na ten temat, z udziałem uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, którzy przygotowali plakaty związane z kampanią.

Symbolem tego sprzeciwu jest właśnie biała wstążka – przypinający ją mężczyzna zobowiązuje się, że nigdy nie będzie stosował i akceptował przemocy wobec kobiet oraz że nie będzie milczeć na jej temat.

Kampania „Biała wstążka” prowadzona jest każdego roku między dwiema niezwykle istotnymi datami: 25 listopada, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, oraz 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec kobiet, kształtowanie postaw krytycznych wobec tego zjawiska oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, nie tylko systemowych, ale i społecznych, przeciwdziałających przemocy.

Globalne dane na temat przemocy wobec kobiet, opublikowane w serwisie internetowym wspartym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – „kampania16dni.pl” – wskazują, że:
– 1 na 5 kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony swojego męża/partnera,
– 25% zgłoszonych przestępstw z użyciem przemocy to przemoc wobec kobiet ze strony ich mężów/partnerów,
– przemoc wobec kobiet ma najwyższy odsetek powtarzalności przypadków prześladowania spośród wszystkich przestępstw – kolejny incydent związany z przemocą ma miejsce w 35% gospodarstw domowych w ciągu pięciu tygodni od pierwszego zajścia,
– około 70% żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich mężów/partnerów.

(red./wwim/fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!