Kampania edukacyjna „Ciąża bez alkoholu”

Ciąża bez alkoholu” – pod takim hasłem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi od 2007 roku działania edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

Celem kampanii było ograniczenie liczby kobiet pijących alkohol w ciąży oraz upowszechnianie wiedzy o szkodliwych skutkach takiego zachowania z uwzględnieniem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Hasło kampanii i promujący ją spot „Nie piję za jego zdrowie” odwoływało się do najpopularniejszego w Polsce toastu „Na zdrowie!” rozbijając skojarzenie zdrowia dziecka z faktem picia alkoholu przez mamę w ciąży.

W 2018 roku kampanii „Ciąża bez alkoholu” prowadzona na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia zostały wyznaczone następujące cele:

• rozpowszechnienie wiedzy oraz edukacja dotycząca szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym;

• zwiększenie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży;

• zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży;

• wzrost świadomości społecznej, a w szczególności kobiet w wieku rozrodczym na temat warunków prawidłowego rozwoju płodu;

• zwiększenie liczby kobiet, które deklarują zachowanie abstynencji w czasie ciąży;

• zwiększenie liczby osób, które gotowe są do podejmowania interwencji w sytuacji gdy widzą kobietę w ciąży pijącą alkohol;

• zbudowanie społeczności osób, którym zależy na problemie;

• ukazanie problemu dzieci z FASD.

ciazabezalkoholu.info

(wwim)