Kampania „Znamię! Znam je?” w „Drezdeńskiej”

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu wsparło inicjatywę ogólnopolskiej akcji profilaktyki w zakresie czerniaka skóry „Znamię! Znam je”.

W okresie od września 2018 roku do 1 marca 2019 roku, odbyło się 31 zajęć lekcyjnych poświęconych profilaktyce czerniaka skóry. Młodzież z placówki wykonała ulotki oraz gazetki informacyjne, które zostały wywieszone w przychodniach zdrowia. Chociaż zainteresowanie czerniakiem rośnie, to świadomość Polaków na jego temat jest wciąż niska. Aby w jeszcze większym stopniu upowszechnić wiedzę o tym nowotworze, Akademia Czerniaka zainaugurowała program profilaktyczno-edukacyjny „Znamię! Znam je?”.

W jego ramach co roku w maju odbywa się także Tydzień Świadomości Czerniaka, który ma zachęcić społeczeństwo do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem.

Podczas Tygodnia Świadomości Czerniaka Polacy dowiadują się, kto jest najbardziej narażony na czerniaka, na co zwracać uwagę przy czerniaku i jak skutecznie bronić się przed nowotworem.

Na potrzeby kampanii „Znamię! Znam je?” Akademia Czerniaka sprawdziła, w ramach badań TNS OBOP i sondy ulicznej, co Polacy wiedzą o czerniaku. Przygotowane zostały również materiały edukacyjne w postaci ulotki i plakatu z kluczowymi informacjami na temat nowotworu.

W ramach kampanii opracowany został także unikalny w skali kraju program dla szkół ponadgimnazjalnych. Akademia Czerniaka przekazała do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce materiały edukacyjne: konspekt lekcji edukacyjnej o czerniaku dla nauczycieli, ulotkę i plakat, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie. W pakiecie tym znajduje się także specjalnie przygotowany filmik, dzięki któremu uczniowie dowiadują się, jak prawidłowo sprawdzać skórę i uchronić się przed czerniakiem.

Organizatorem Tygodnia Świadomości Czerniaka i kampanii „Znamię! Znam je?” jest Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

„Znamy, ale nie badamy – co Polacy wiedzą o czerniaku?” to hasło najbliższej odsłony Tygodnia Świadomości Czerniaka. Ankieta przeprowadzona przez TNS na zlecenie Akademii Czerniaka w 2015 r. pokazuje bowiem, że większość z nas (90%) słyszała o czerniaku. Niestety tylko 15% respondentów udało się do lekarza choć raz, aby skontrolować pieprzyki. Tymczasem regularne badania i obserwacja zmian na skórze mogą uratować życie. Dlatego jednym z elementów kampanii będzie Dzień Profilaktyki Czerniaka w Sejmie 26 maja, który pozwoli uświadomić decydentom wagę problemu.

Czerniak – co o nim wiemy?

Świadomość czerniaka utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 4 lat. Ponad połowa (63%) Polaków deklaruje, że w przypadku zaobserwowania na swoim ciele podejrzanego znamienia od razu udałaby się do lekarza. Tymczasem aż 39% osób uważa, że nie ma żadnych zmian, które należałoby obserwować, 14% natomiast w ogóle nie zwraca na nie uwagi. W latach 2013 i 2011 odsetek badanych, sądzących, że nie mają podejrzanych znamion wzrósł o 7 punktów procentowych.

Polacy rzadziej prowadzą też samoobserwację skóry. W porównaniu z poprzednimi pomiarami wzrósł udział osób, które wykonują tę czynność raz na 2-3 miesiące lub rzadziej  – 39% w stosunku do 34% w 2013 r. i 36% w 2011 r. 

Czerniak to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Wczesne wykrycie pozwala jednak na całkowite wyleczenie aż w 90% przypadków. Dlatego poprzez czwartą edycję Tygodnia Świadomości Czerniaka chcemy nauczyć Polaków jak prawidłowo badać skórę oraz jak ważna jest profilaktyka – mówi prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka.

Sonda z 2013 roku

W kwietniu 2013 r. na zlecenie Akademii Czerniaka TNS OBOP przeprowadził badania świadomości Polaków nt. czerniaka. Ponad 76% rodaków deklarowało, że wie co to jest czerniak – stanowi to wzrost o 11 punktów procentowych w stosunku do roku 2011. W 2013 r. niepokojąca zmiana skłoniłaby do wizyty u lekarza 72% osób, podczas gdy w 2011 r. było to 68% Polaków. Jednocześnie 14% badanych w 2013 r. w ogóle nie zwracało uwagi na znamiona32% deklarowało, że nie ma żadnych podejrzanych zmian. Liczby te praktycznie pozostają bez zmian w stosunku do 2011 r.  Niemal połowa respondentów nie zwracała na znamiona uwagi lub uważała, że nie ma znamion, które należy obserwować. Szczególnie bagatelizowali je mężczyźni.

Pobierz ulotkę w formacie PDF [271kB]

(red./org.)