Karta dużej rodziny w Morągu

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy na swoim utrzymaniu i wychowaniu mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W dacie składania wniosku bez znaczenia jest wiek dzieci. Aby ubiegać się o wydanie karty wystarczy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o sprawowaniu władzy rodzicielskiej ( oświadczenie jest załącznikiem do wniosku ).

Aby ubiegać się o wydanie takiej karty wystarczy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o sprawowaniu władzy rodzicielskiej, który można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu na stronie: http://www.morag.naszops.pl/karta-duzej-rodziny/dokumenty-kdr

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu ul. Dworcowa 9, (tel. 89 757 40 52 wew. 17),   pok. nr 1 ( na parterze )  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni,  zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie. Dla mieszkańców Gminy Morąg, z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługują ulgi między innymi w zakresie bezpłatnego korzystania z lodowiska  „Biały Orlik”, bezpłatnego wypożyczenia łyżew, ulgi w zakupie biletu do kina, zniżki w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny na terenie Gminy Morąg:

Adach Adam Krupka art. przemysłowe/pozostałe, ul. Warmińska 17, Morąg:

zniżka w wysokości 10% na wszystkie produkty, oprócz towarów w cenach promocyjnych

PKO Bank Polski Oddział 1 w Morągu Usługi/Finansowe, ul. Mickiewicza11 B, Morąg:

rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2; 2) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.

Przedsiębiorstwo „Elmark”  Marek Fiłonowicz mieszkania/wyposażenie, ul. Mickiewicza16, Morąg:

zniżka 5% na asortyment mebli i tapicerek, ulga nie łączy się z promocjami, każdy członek posiadający KDR będzie mógł skorzystać z ulgi

Księgarnia „Wiedza” Książnica Polska Edukacja/Książki, Przybory szkolne, 3 Maja 4, Morąg:

10% zniżki na podręczniki szkolne
15% zniżki na pozostałe artykuły szkolne i wszystkie pozostałe

PH „Junior” Monika Król, ul. Rataja 20, Morąg:

10 % zniżki przy zakupie całego asortymentu towaru w placówce

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARKETING Henryk Niewiadomski , ul. Warmińska 10, Morąg:

zniżka w wysokości 20,00 zł za każdą zakupioną tonę opału

Salon Meblowy Roman Malinowski, ul. Warmińska 16 A, Morąg:

10 % zniżki przy zakupie całego asortymentu towaru w placówce (mebli).

Wnioski i oświadczenie o sprawowaniu władzy rodzicielskiej dostępne są do pobrania na stronie internetowej: http://www.morag.naszops.pl/karta-duzej-rodziny/dokumenty-kdr

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

(UM Morąg)