Katalog Przedsiębiorstw Społecznych Warmii i Mazur

Ukazał się „Katalog Przedsiębiorstw Społecznych Warmii i Mazur”. Publikacja prezentuje dwadzieścia prężnie działających firm społecznych z terenu Warmii i Mazur, wyróżnionych przez ekspertów pracujących w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku i Elblągu. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z Katalogiem.

Zawarte w Katalogu informacje mogą być przyczynkiem do skorzystania z profesjonalnej oferty stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz spółek non-profit prowadzących przedsiębiorstwa społeczne, których celem jest reintegracja społeczno-zawodowa osób znajdujących się w gorszym położeniu, a także wspieranie rozwoju lokalnego. Różnorodność oferty firm społecznych gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są tu bowiem m.in. usługi sprzątania, gastronomiczne, oferta w zakresie wypoczynku i rekreacji.

W Katalogu zaprezentowano 20 wybranych przedsiębiorstw społecznych, jednak na końcu publikacji znajduje się szersza lista podmiotów, która zawiera informacje o 79 firmach społecznych z terenu całego województwa.

Katalog zamieszczony do pobrania poniżej. Zapraszamy do lektury!

Katalog_es_wim_2018.pdf

(rowop)