Warmia i Mazury

Kiedy wykonywane są testy na obecność koronawirusa?

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że badania laboratoryjne w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2 w Olsztynie prowadzone są w systemie ciągłym 24 godziny na dobę.

Badania wykonywane są nieodpłatnie:

– u osoby z kontaktu z osobami, u których  potwierdzono zakażenie;

– u pacjentów hospitalizowanych bądź konsultowanych w oddziałach zakaźnych (ze wskazań lekarskich);

– u pacjentów przebywających w izolacji domowej, zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych;

– u osób wspólnie zamieszkałych z osobą będącą w tzw. izolacji domowej;

– u pacjentów przyjmowanych do szpitali nie jednoimiennych, gdy obraz kliniczny wskazuje na podejrzenie wirusem;

– u pacjentów POZ konsultowanych przez lekarza POZ (nawet w ramach teleporady), gdy obraz kliniczny lub wywiad epidemiologiczny wskazuje na możliwość zakażenia;

– u personelu kluczowego dla funkcjonowania państwa (szczególnie medyczny) w przypadku możliwości skrócenia kwarantanny;

– u osób przebywających w kwarantannie domowej, w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na infekcje;

– ze względów epidemiologicznych ocenionych przez PPIS.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!