Klasa II a robiła porządki na starym cmentarzu

Zagadnienia patriotyzmu i tradycji są  często poruszane na zajęciach w klasach I – III. Mówimy o miłości do Ziemi Ojczystej, do naszego miasta, regionu. Rozmawiamy o tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami narodowymi, religijnymi, rodzinnymi. Uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu nie tylko rozmawiają, oni działają.

Niedawno brali udział w Konkursie Pieśni Patriotycznych, ponieważ zbliża się Narodowe Święto Niepodległości. Ostatnio udali się na stary cmentarz przy ulicy Dąbrowskiego, by uporządkować zapomniane mogiły. Wyjście poprzedziły staranne przygotowania. Dzieci zgromadziły znicze, przygotowały worki na śmieci, jednorazowe rękawiczki. Samodzielnie wykonały też wiązanki z gałązek świerku i sztucznych kwiatów. Jak się okazało: Dzieci też potrafią. Praca i zachowanie drugoklasistów były wzorowe.

(tekst i fot.  Małgorzata Siejka – Masiuk)