Klasy mundurowe na szkoleniu u „terytorialsów”

W poniedziałek, 14 stycznia 2019 r. pod kierownictwem ppłk rez. Piotra Chełmickiego odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne z edukacji wojskowej w obiektach szkoleniowych 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu w której uczestniczyli uczniowie II i III LO z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

Dowódca batalionu ppłk Mirosław Tołodziecki na pierwszej godzinie lekcyjnej przedstawił specyfikę służby w Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej jej osiągnięcia i batalionu, poinformował kadetów jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Instruktorzy przeprowadzili szkolenie z budowy, przeznaczenia, rozkładania i składnia nowego karabinku GROT, budowy i pracy w nawiązywaniu łączności na radiostacjach RRC 9210 i 3501 oraz przekazali ogólne wiadomości o mapach topograficznych oraz pracy na mapach (w określaniu współrzędnych topograficznych, azymutu i wyznaczaniu dróg marszu). Dla uczniów największą atrakcją było poznanie karabinku GROT i praktyczna jego obsługa oraz wykorzystanie nabytych umiejętności na obozach szkoleniowych w nawiązywaniu łączności i pracy na mapach topograficznych.

Dziękujemy dowódcy batalionu ppłk Mirosławowi Tołodzieckiemu i jego żołnierzom za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz owocną współpracę. (ZSZiO iPPP Morąg)