Kobiety 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Matki, żony, partnerki, nauczycielki, studentki, dyrektorki, pielęgniarki, sportsmenki, instruktorki – nieważne ile mają lat, skąd pochodzą, ani jaki zawód wykonują – w olsztyńskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jest ich już ponad 230. Każda jest inna, ale wszystkie mają jeden cel, chcą bronić swoich najbliższych. Kobiety były, są i zawsze będą ważną częścią sił zbrojnych, częścią „teamu” WOT.

Kobiety od zawsze współtworzyły polską amię. Największy ich udział w walkach miał miejsce w czasie II wojny światowej, w ramach działalności Armii Krajowej, której tradycje z dumą dziedziczą WOT. Postawy ówczesnych kobiet, które walczyły o wolną Polskę, do dziś stanowią inspirację i motywują do działania kobiety – żołnierzy, które obecnie są w szeregach OT. Przykładów takich kobiet jest w historii wiele, jednak jedna z nich jest szczególnie ważna dla Formacji. Gen. bryg. Elżbieta Zawacka ps. „Zo”, żołnierz KG ZWZ-AK, Powstaniec Warszawski, jedyna kobieta pośród 316 cichociemnych, a od lutego br. patronka 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. Jest to pierwsza i obecnie jedyna kobieta wśród patronów brygad OT. Współczesne kobiety są równie silne i zdeterminowane do działania jak ich poprzedniczki. Obecnie w szeregach WOT służy ponad 2100 kobiet, a 1885 z nich to żołnierze OT z czego ponad 230 to kobiety z Olsztyńskiej Brygady Obrony Terytorialnej, co stanowi 13% wszystkich żołnierzy OT.

Od ubiegłorocznego Dnia Kobiet ich ilość w formacji potroiła się. Taki wzrost wskazuje na bardzo duże zainteresowanie służbą kobiet w WOT. Kobiety często podkreślają, że dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu służby mogą pogodzić życie zawodowe i osobiste ze służbą na rzecz Ojczyzny. Mogą pozostać sobą.

Do 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej należą kobiety w różnym wieku, zarówno młode dziewczyny – uczennice i studentki, jak i panie posiadające już doświadczenie życiowe, rodziny i wieloletni staż pracy, nauczycielki, dyrektorki, pielęgniarki. Każda z nich jest inna. Różni je niemalże wszystko np.: pasje, plany, styl życia czy forma fizyczna. Niezależnie jednak od tego ile mają lat, skąd pochodzą oraz jaki zawód wykonują mają jeden wspólny cel, chcą chronić swoich najbliższych w swoich małych ojczyznach. Chcą wiedzieć, w jaki sposób należy udzielić pomocy potrzebującym oraz jak zachować się w czasie kryzysu i jak bronić się w czasie niebezpieczeństwa.

Ponadto wszystkie z kobiet służące w WOT zgodnie podkreślą, że nie oczekują żadnej taryfy ulgowej, dla nich jest oczywiste, że „żołnierz nie ma płci”, tam liczy się skuteczność i determinacja.

Właśnie takie są kobiety w naszej Brygadzie – dążą do realizacji stawianych przed nimi celów i nie oglądają się za siebie. Z cech i postaw naszych pań jawi się obraz kobiety-żołnierza OT, dość mocno zarysowujący się w trzech grupach: Pierwszą z nich stanowią kobiety – żołnierze, które jednocześnie są matkami. Z pewnością jest im łatwiej przystosować się do służby w wojsku – ciężka praca, brak wytchnienia i chwili dla siebie czy wczesne wstawanie to często ich codzienność – szczególnie jeśli ich dzieci są małe. Są to kobiety bardzo obowiązkowe i zdyscyplinowane. Wnoszą one do służby nie tylko harmonię i porządek, ale również często stają się one nieformalnymi liderami. Drugą grupę stanowią kobiety – żołnierze, które zdecydowały się wraz ze swoimi dziećmi wstąpić do WOT.

To wielkie wyzwanie i jednocześnie wielka odpowiedzialność. Są to matki, które dają swoim, dorosłym już dzieciom wspaniały przykład, piękną lekcję patriotyzmu. Takich rodzin, które decydują się wspólnie uczestniczyć w szkoleniu jest w 4 W-MBOT coraz więcej. Trzecia grupa, to niezwykłe kobiety, które wprawdzie same nie należą do WOT, ale oddały Formacji to co dla nich najważniejsze – swoje dzieci. Wychowały je w duchu patriotyzmu, miłości do munduru, miłości do armii i gotowość do poświęcenia dla Ojczyzny. Wszystkie kobiety są niezwykłe, i zdecydowana większość z nich żyje według słów – Bóg, Honor, Ojczyzna te należące do WOT są na to żywym przykładem.

(mjr Daniel WRZYSZCZ – Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 4 Warmińsko – Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej/ fot. arch. WOT)