Warmia i Mazury

Kolejne 50 mln zł dla przedsiębiorców

Dofinansowanie będzie można pozyskać na projekty obejmujące kompleksowe działania wspierające przedsiębiorców w uwolnieniu ich potencjału w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Duże  zainteresowanie Programem Polska Wschodnia 2014-2020 i jego działaniem 1.2  „Internacjonalizacja MŚP” przyczyniło się do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dodatkowego konkursu z alokacją 50 mln zł na projekty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Celem konkursu  jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających w województwach Polski Wschodniej.

Ogłoszenie konkursu ma nastąpić 15 września 2021 roku, a sam nabór potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021 roku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
– usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
– nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
– mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie;
– posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dodatkowo oprócz ww. działania dot. internacjonalizacji trwają nabory w innych działaniach PO PW 2014-2020 tj.: 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” (zakończenie naboru wniosków nastąpi 30 grudnia 2021 r.) oraz  1.4 „Wzór na konkurencję” – etap II (zakończenie naboru wniosków nastąpi 31 sierpnia 2021 r.)

Zaktualizowany harmonogram naborów w POPW 2014-2020

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!