Kolejne spotkanie edukacyjne u morąskich diabetyków

W sali sesyjnej morąskiego ratusza odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Gminne w Morągu. Tym razem tematem wykładów był, mi.in. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, Higiena Rąk – mity i fakty, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Akcja „Szkoła Czystych Rąk” propaguje zdrowy styl życia dzieci, a w szczególności właściwe zachowania w zakresie higieny osobistej ma na celu zminimalizowanie zagrożeń chorobami zwłaszcza w zbliżającym się okresie jesienno-zimowym, kiedy dzieci poprzez przebywanie w skupiskach jakimi są przedszkola, stają się bardziej niż inni narażone na zachorowania.
Dziecko poznaje świat przez dotyk, wszystko musi wziąć do ręki, poczuć, a często też posmakować. Niestety, razem z palcami do ust wędrują bakterie, wirusy i pasożyty. To ręce, zwłaszcza brudne odpowiedzialne są za przenoszenie drobnoustrojów, które wywołują choroby układu pokarmowego i oddechowego. Nie można więc przecenić wagi edukacji na temat konieczności przestrzegania higieny osobistej, w szczególności częstego mycia rąk ciepłą wodą  i mydłem. Wskutek braku dostatecznej higieny rąk szerzą się m.in. zatrucia pokarmowe, grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A.

„Program Zdrowe Miasta” został wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku w celu realizacji, na poziomie lokalnym, strategii „Zdrowie dla wszystkich”, poprzez poprawę warunków zdrowotnych w miastach, ich stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców.
Do Polski „Program Zdrowe Miasta” trafił na początku lat 90. W 1991 roku powstała Polska Sieć Zdrowych Miast, która dwa lata później przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. W 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnym certyfikatem potwierdziła, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich spełnia wymogi stawiane przez WHO narodowym sieciom Zdrowych Miast w Europie.
Celem Stowarzyszenia jest wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach, aktywizowanie wspólnot samorządowych do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców w regionach i gminach oraz rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast na świecie.
W ramach zadań Stowarzyszenie inspiruje i wspiera programy lokalne miast członkowskich w zakresie ochrony zdrowia, rozwija współpracę między miastami i gminami położonymi w regionach o dużym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotna i ekologiczną.

(red./fot. dw)