Warmia i Mazury

Kolejne umowy na przejścia dla pieszych podpisane

W Starostwie Powiatowym w Nidzicy Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał kolejne 24 umowy z samorządami powiatu nidzickiego, szczycieńskiego i ostródzkiego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowy zostały podpisane na kwoty:

Powiat Szczycieński: 447 401,85 zł (12)

Powiat Ostródzki: 610 096 zł (7)

Powiat Nidzicki: 615 000,00 zł (5)

RAZEM: 1 672 497,85 zł

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!