Kolejne wcielenie żołnierzy do WOT w Morągu

W sobotę odbyło się kolejne wcielenie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ponad 100 rekrutów zgłosiło się w dwóch lokalizacjach: Morągu i Giżycku, w tym ponad 30 kobiet.

Czym jest „szesnastka”? Podobnie jak podczas dotychczas realizowanych tego typu szkoleń tak i teraz 16-dniowe szkolenie podstawowe jest prowadzone w systemie ciągłym i skierowane jest do tych osób, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Pierwszy dzień tzw. „szesnastki” to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Ochotnicy zostali poddani tzw. „testowi wejściowemu” sprawności fizycznej i badaniu współczynników masy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej czy też topografii. Priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią – najnowocześniejszą polską konstrukcją – karabinkiem MSBS Grot. Podczas szkolenia ogniowego statystyczny Terytorials zużywa ok. 100 sztuk amunicji. Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.

– To była decyzja podjęta pod wpływem impulsu. Od jakiego czasu myślę o szkole oficerskiej i to jest taki mój punkt zaczepienia. Chcę się sprawdzić i zobaczyć jak wygląda służba w wojsku, czy szkoła oficerska  będzie dla mnie. Myślę, że po 16-dniowym szkoleniu odpowiem sobie  na pytanie, czy w ogóle nadaję się do służby w wojsku – mówi Anna Michalska, która zdecydowała się zasilić szeregi WOT.

– W przeszłości nie miałem okazji wstąpić do wojska, ponieważ były wtedy inne czasy. Teraz znalazła się taka możliwość. Też z czystej ciekawości sprawdzić się, jak to jest w wojsku – dodaje Marcin Błaszkiewicz, który również w sobotę stawił się w morąskiej jednostce na 16-dniowe szkolenie WOT.

– W sobotę kończył się pierwszy etap szkolenia zintegrowanego, zakończonego szeregiem egzaminów, który kończy etap podsumowujący pierwszy rok szkolenia w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej i rozpoczynamy etap szkolenia specjalisty – dodaje mjr Daniel Wrzyszcz, Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 4. Warmińsko – Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej.

******

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo warmińsko-mazurskie. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty (blp): Morągu, Braniewie, Giżycku, Ełku oraz Olsztynie. Brygadą dowodzi płk Mirosław Bryś.

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą. (red./fot. dw)