Warmia i Mazury

Kolejne zatrzymania w sprawie uszczupleń podatkowych na łączną kwotę 1,7 mln złotych

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Olsztyna wspólnie z policjantami KWP w Katowicach zatrzymali trzech kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami VAT. Realizacji dokonano w jednym z wątków sprawy,  gdzie doszło do uszczupleń podatkowych w wysokości co najmniej 1,7 miliona złotych.  Zatrzymani to mieszkańcy województw śląskiego i małopolskiego.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Olsztyna wspólnie z policjantami KWP w Katowicach, na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymali trzech kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami VAT. Realizacji dokonano w jednym z wątków tej sprawy,  gdzie doszło do uszczupleń podatkowych w wysokości co najmniej 1,7 miliona złotych.  Zatrzymani to mieszkańcy województw śląskiego i małopolskiego. Prokurator przedstawił im zarzuty i wobec dwóch z nich skierował wnioski o zastosowanie  tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto zatrzymani są podejrzani o popełnienie przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu i wprowadzaniu do ewidencji księgowo- skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT, pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót częściami samochodowymi. Tak sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali właściwym miejscowo urzędom skarbowym, dzięki czemu doprowadzili do uszczupleń podatkowych w zakresie podatku VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do 15 lat. W wyniku przestępczej działalności doszło do uszczupleń podatkowych na kwotę 1,7 miliona złotych. Wartość uszczupleń podatkowych w całym procederze szacowana  jest na 37 milionów złotych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec dwóch zatrzymanych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wnioski i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. złotych, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju.

Dotychczas zatrzymano 8 osób

Jest to kolejna realizacja w tej wielowątkowej sprawie prowadzonej od 2018 r. pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji   w Katowicach. Dotychczas zatrzymano 8 osób, z których dwie zostały tymczasowo aresztowane. Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy niewykluczaną dalszych zatrzymań w tej sprawie.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!