Wieści z ratusza

Kolejne zmiany w budżecie gminy na 2024 r.

Podczas ostatniej sesji Radni Miejscy z Morąga dokonali zmian w budżecie Gminy Morąg na 2024 r.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększono dochody o kwotę 7 000 zł,

zgodnie z decyzją  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone są na realizację w roku 2024 zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono  dochody o kwotę 215 500 zł:

– 175 500 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat bankowych wolnych środków,

– 40 000 zł (środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono dochody o kwotę 272 537 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza!’ zwiększono dochody o kwotę 6 000 zł,  (środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono dochody o kwotę 600 000 zł (środki z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”)

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono dochody o kwotę 10 000 zł, z tytułu darowizny dla Gminy Morąg na współfinansowanie wydarzenia kulturalno-rozrywkowego „Dni Morąga”.

***

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono dochody o kwotę 2 172 500 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Lad na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem” /przesunięcie realizacji zadania do roku 2026/)

***

W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono wydatki o kwotę 79 000 zł:

– 50 000 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

– 29 000zł, na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak”.

Zwiększenie wydatków jest konieczne ze względu na powstałe do wykonania przedmiotu umowy roboty dodatkowe tj. wykonanie słupa energetycznego o wyższej wysokości /zmiana z 13,5 m na 16,0 m/ oraz barierek ochronnych przy skarpie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększono wydatki o kwotę 7 000 zł, na wydatki bieżące związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono wydatki o kwotę 28 500 zł, na wydatki bieżące – ubezpieczenie majątku wraz z OC Gminy oraz usługi pozostałe.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono wydatki o kwotę 118 000 zł:

– 40 000 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

– 4 000 zł, na zadania bieżące w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu,

– 14 000 zł, na remont schodów w Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu,

– 60 000 zł, na zadanie inwestycyjne „Docieplenie ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach” – zakończenie postępowania przetargowego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono wydatki o kwotę 272 537 zł, na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono wydatki o kwotę 6 000 zł, na realizację zadań związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono wydatki o kwotę 711 330 zł: – 8 500 zł, na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Strużyna,

– 61 330 zł, na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia w Gulbitach”,

– 41 500 zł, na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej do placu przy muszli koncertowej w Parku Miejskim w Morągu”,

– 600 000 zł, na realizację zadania „Cieple Mieszkanie”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł, na wydatki bieżące – organizacja wydarzenia kulturalno-rozrywkowego „Dni Morąga”.

***

W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono wydatki o kwotę 60 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Krokusowej w Morągu”- podpisana umowa z wykonawcą w wysokości niższej niż środki ujęte w planie wydatków.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono wydatki o kwotę 2 233 830 z1:

– 61 330 zł, na zadaniu inwestycyjnym ” Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu o salę gimnastyczną /dokumentacja techniczna  – podpisana umowa z wykonawcą w wysokości niższej niż środki ujęte w planie wydatków.

– 2 172 500 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem” – przesunięcie realizacji zadania do roku 2026.

zmiany w budżecie gminy na 2024 r.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!