HALO MORĄGWarmia i Mazury

Kolejni druhowie OSP z uprawnieniami do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych

W ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zakończył się, trwający od marca bieżącego roku, kurs podstawowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia dla druhów ochotników odbywały się w weekendy, a wykładowcami byli funkcjonariusze KP PSP w Ostródzie. Kurs prowadzony był jednocześnie w obu jednostkach ratowniczo-gaśniczych tj. w Ostródzie oraz Morągu. Po cyklu zajęć obejmujących m.in. test w komorze dymowej, do egzaminu dopuszczonych zostało 41 druhów.

Egzamin składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej druhowie musieli wykazać się strażacką wiedzą oraz znajomością obowiązujących przepisów pożarniczych. W części praktycznej druhowie musieli zmierzyć się m.in. z ewakuacją poszkodowanego z zadymionego pomieszczenia, wydobyciem poszkodowanego z zakleszczonego pojazdu i udzieleniem mu pierwszej pomocy, a także z obsługą sprzętu pożarniczego.

Wszyscy druhowie ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, a tym samym uzyskali uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Łukasz Jasiński, jednocześnie życząc druhom dalszej pomyślności w strażackich szeregach.

(st. kpt. Damian Górski / fot.  st. bryg. Adam Zaręba)

error: Nie kopiuj!!!