AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Kolejny parlamentarzysta interweniuje w sprawie kładki

Poseł na Sejm RP Jacek Protas napisał do Ministra Infrastruktury interpelację w sprawie braku działań spółki PKP SA dotyczących remontu kładki nad torami w Morągu.

– Szanowny Panie Ministrze,Zgłosiła się do mnie grupa mieszkańców Morąga w sprawie braku działań spółki PKP SA dotyczących remontu kładki nad torami w Morągu. Obecny stan obiektu zagraża życiu i zdrowiu osób z niej korzystających oraz zagraża ruchowi pociągów pod kładką.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie zdecydował o zamknięciu kładki nad torami w Morągu. Decyzja spowodowana jest bardzo złym staniem technicznym obiektu, zagrażającym bezpieczeństwu ruchu pociągów przejeżdżających pod kładką oraz osób z niej korzystających. Kładka wymaga pilnego remontu, jednak PKP SA, który jest jej właścicielem twierdzi, że nigdy nie znajdowała się na stanie środków trwałych spółki. Przeczy temu decyzja wojewody, która jednoznacznie mówi, że PKP SA jest właścicielem. Morąski samorząd od lat zabiega o remont kładki, proponuje nawet partycypacje w kosztach naprawy, ale PKP SA milczy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie poinformował, że dokonane zostały oględziny kładki na miejscu, aby ocenić jak faktycznie wygląda jej stan techniczny. Na miejscu zapadła decyzja o jej natychmiastowym zamknięciu.

Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, do którego trafiło pismo: W dniu 20.04.2020 r. wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie pismo w sprawie stanu technicznego kładki dla pieszych, zlokalizowanej na obszarze kolejowym na działce nr 4/57, obr. 2, m. Morąg. Ustalono, iż przedmiotowy obiekt budowlany należy do PKP SA i usytuowany jest na działce ujętej w wykazie terenów zamkniętych, zgodnie z decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r., w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Spółka PKP SA twierdzi, że nie jest właścicielem spornej kładki i nigdy nie była. Taką informację przekazał rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych SA Michał Stilger.

Burmistrz Morąga uważa, że nadziemne przejście dla pieszych (kładka) usytuowane jest na działce nr 4/57 położonej w Morągu, która powstała z podziału uwłaszczonej na rzecz przedsiębiorstwa PKP działki nr 4/20 i stanowi własność przedsiębiorstwa PKP SA.

Morąski samorząd od lat zabiegał o remont kładki. W 2018 roku PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku na wysyłane przez gminę Morąg ponaglenia dotyczące remontu kładki nad torami w Morągu zlokalizowanej przy budynku dworca PKP, odpowiedział, że realizacja zadania planowana jest na dwa etapy. Pierwszy: wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem. Drugi etap: wykonanie remontu kładki na podstawie dokumentacji technicznej planowanej na 2019 rok.

Wcześniej gmina Morąg przesłała do PKP list intencyjny odnośnie do partycypacji w kosztach realizacji inwestycji w wysokości 50 proc. kosztów, ale nie więcej niż 500 000 zł. Spółka PKP SA w odpowiedzi napisała do morąskiego samorządu, że taki list będzie możliwy do podpisania przez prezesa PKP SA po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysu.

W 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie informowały PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku o bardzo złym stanie konstrukcji kładki dla pieszych na stacji Morąg w km 45,270 linii nr 220 Olsztyn—Bogaczewo. PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie informował w 2019 roku, że duża korozja konstrukcji kładki jak też luźne metalowe elementy w pomoście powodują duże niebezpieczeństwo dla pasażerów korzystających.

Zwracam się z pytaniem kiedy podległa Panu spółka PKP SA planuje realizację projektu i na czym będzie polegał remont? Czy spółka zabezpieczy środki na partycypację w kosztach i realizację inwestycji? Na jakim etapie jest realizacja zadania?

Proszę o pilną interwencję w tej sprawie i zwrotną informację o podjętych działaniach – pisze poseł Jacek Protas.

Natomiast Krzysztof Guzek, Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informuje, że:

– Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2004 r. – znak: RR-VIII-7720/82/04 wydana została w trybie art. 35 wz. z art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz art. 72 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” gruntów będących własnością Skarbu Państwa (….). Na podstawie przedmiotowej decyzji potwierdzono nabycie z mocy prawa z dniem 27.10.2000 r. przez przedsiębiorstwo państwowe PKP – prawa użytkowania wieczystego gruntu – dz. nr 4/20, obr. 2, m. Morąg. Ustalono opłatę roczną oraz stwierdzono nabycie nieodpłatnie prawa własności budynków (w tym budynku usługowego) oraz urządzeń i budowli znajdujących się na tym gruncie.
(red.)

error: Nie kopiuj!!!