Warmia i Mazury

Kolejny raz nie znalazł się chętny na kupno ostródzkiego aresztu

W dniu 8 kwietnia 2021 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej kompleks po byłym areszcie śledczym w Ostródzie. Komisja przetargowa stwierdziła, że nikt nie przystąpił do przetargu.

Kolejny  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda, przy ul. Olsztyńskiej:−działka nr 3 o pow. 0,2337 ha, KW Nr EL1O/00043135/1,−działka nr 10/19 o pow. 0,0029 ha, KW Nr EL1O/00035680/7,−udział 1/4 części w działce nr 4/1 o pow. 0,0314 ha, KW Nr EL1O/00045704/5 stanowiącej drogę wewnętrzną nie dał rezultatu.

Nieruchomości stanowią funkcjonalną całość -kompleks zabudowań po dawnym areszcie śledczym w Ostródzie. Są dziewięcioma budynkami o funkcji użytkowej, o łącznej powierzchni użytkowej 1639,58 m2 oraz budowlami służącymi obsłudze całego kompleksu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1400 000, -zł. Sprzedaż zwolniona była z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106ze zm.).

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie; do dnia 31 marca 2021roku,nikt nie wpłacił wadium w wymaganej wysokości 140 000,-zł. Komisja przetargowa stwierdziła, że nikt nie przystąpił do przetargu, w związku z tym uznano, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!