Kolejny wieczór z paszportem

Przypominamy, że w środę 10 kwietnia 2019 r. odbędzie się kolejny Wieczór z Paszportem Klientów Oddziału Paszportów obsługiwać będziemy w Olsztynie (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przy ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9), w Elblągu (Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1/3) oraz w Giżycku  (Urząd  Miasta  Al. 1 Maja 14) w godzinach 7.40 – 20.00.

Opłatę paszportową w Giżycku i Elblągu można dokonać bezpośrednio na stanowisku
przyjmowania przy pomocy karty płatniczej natomiast w Olsztynie w kasie Urzędu gotówką lub
kartą płatniczą. Ponadto opłaty paszportowej można również dokonać kartą płatniczą bezpośrednio
na stanowiskach przyjmowania wniosków paszportowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie. Na kolejny Wieczór z Paszportem w 2019 roku zapraszamy 8 maja 2019 r.

(UW Olsztyn)