Kolejowe inwestycje na Warmii i Mazurach w 2019 roku

Podpisanie umowy dotyczącej połączeń kolejowych na Warmii i Mazurach w 2019 roku odbyło się 14 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Porozumienie samorządu województwa ze Spółką Przewozy Regionalne na lata 2016-2020 zostało podpisane pod koniec 2015 roku. Co roku parafowany jest jednak aneks do umowy, który ustala warunki dalszej współpracy. Całkowity koszt wynosi blisko 270 mln zł, w tym ponad 221 mln zł stanowią środki z budżetu województwa, natomiast ok. 48 mln zł z funduszu kolejowego.

Podczas poniedziałkowego spotkania zostały przedstawione również plany związane z modernizacją na liniach kolejowych na trasach Gutkowo-Braniewo i Ełk-Korsze oraz zestawienia realizowanych inwestycji na liniach Działdowo-Olsztyn i Szczytno-Pisz-Ełk.

Podpisy pod umową złożyli marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek Marcin Kuchciński, natomiast ze strony Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – prezes zarządu Krzysztof Zgorzelski oraz członek zarządu Jarosław Klasa.

Zakres świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich w 2019 roku:
– ilość pociągów – szt. 114
– praca eksploatacyjna – 3 mln pociągokilometrów
– środki finansowe na rekompensatę w 2019 roku – 56,5 mln zł w tym:
– budżet województwa – 44,3 mln zł
– środki funduszu kolejowego 12,2 mln zł

Samorząd województwa do realizacji przewozów zakupił i przekazał w użyczenie Przewozom Regionalnym:
– Autobus Szynowy SA106 – 5 szt. – łączna wartość – 26,5 mln zł
– Autobus szynowy SA 133 – 6 szt. – łączna wartość – 57,4 mln zł
– Elektryczny Zespół Trakcyjny Elf – 1 szt. – 16 mln zł
– Elektryczny Zespół Trakcyjny Impuls – 1 szt. – 12,9 mln zł
– Zmodernizowany trójczłonowy elektryczny zespół trakcyjny na bazie konstrukcji EN57 Alc 1785 – 1 szt. – 12 mln zł

Łączna wartość zakupionego przez samorząd taboru wynosi 124,8 mln zł (w tym środki unijne 8,3 mln zł).

(wwim)