AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Komunikat lekarza weterynarii w sprawie H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o wystąpieniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. Ogniska do dnia 6 stycznia 2020 r. stwierdzono w powiatach lubartowskim i krasnostawskim w województwie lubelskim a także jedno ognisko w powiecie ostrowskim w województwie wielkopolskim.

W związku z powyższym, PLW w Ostródzie prosi o rozpowszechnienie wśród rolników posiadających drób (przyzagrodowe utrzymywanie drobiu) i gołębie, w sposób przyjęty w danej gminie poniższych informacji:

– dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia;

– należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty w gospodarstwach tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem, paszą i źródłem wody; szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować w gospodarstwach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych;

– ptaki należy pozostawić w zamknięciu i wstrzymać się od wypuszczania ich na wybieg;

– należy stosować odzież i obuwie ochronne dedykowane wyłącznie do obsługi drobiu; – przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków należy stosować środki higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem;

– pasza dla drobiu i gołębi musi pochodzić ze znanego źródła, zabezpieczona przed dostępem gryzoni i zwierząt dzikich, w tym dzikich ptaków;

– karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się wewnątrz budynków inwentarskich;

– właściciele drobiu muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i osoby odwiedzające gospodarstwo (samochody), mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w sytuacji gdy nie będą przestrzegali zasad bioasekuracji (maty dezynfekcyjne przed wejściem do budynków), dlatego wskazane jest posiadanie w gospodarstwie mat dezynfekcyjnych oraz środków dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do doraźnej dezynfekcji;

– maty dezynfekcyjne należy wyłożyć w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób a także zapewnić utrzymanie na nich skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

W przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie choroby zakaźnej takich jak:

– zwiększona śmiertelność;

-apatia;

-znaczący spadek pobierania paszy i wody;

-dusznica, sinica, wybroczyny;

-biegunka;

-nagły spadek nieśności, tzw. planie jaj”

– jaja pozbawione skorupy;

-objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie wystąpienia tej choroby.

(red./UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!